אביב התחדשות עירונית


חברת אביב התחדשות עירונית עוסקת בהקמת פרויקטים של פינוי בינוי, באמצעותם משפרים הדיירים את איכות חייהם עם דירה חדשה וגדולה בבניין חדש. דיירי הדירות נהנים מדירה חדשה הכוללת ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית וחנייה צמודה. ערך הכנס שלהם עולה בעשרות אחוזים, ויחד עם זאת, נשארים להתגורר באותה שכונה אהובה ומוכרת.

הידע, הניסיון, איכות הבנייה והאיתנות הפיננסית של חברת אביב, אשר נצברו ביותר מחמישים שנות פעילות, משרתים את הפרויקט החדש, ומלווים את הדיירים לכל אורך התקופה,  כך שכל פרט אליו התחייבה החברה בהסכם, ימומש במלואו ובזמן אליו התחייבה החברה.

פינוי בינוי

תכנית ההתחדשות העירונית (תכנית מתאר ארצית) גובשה ע"י המדינה במטרה לאפשר לדיירי בתים משותפים לחזק את בתיהם כנגד רעידות אדמה ולשפר את רמת מיגון המבנים. בכדי שבעלי הדירות יוכלו לעמוד בהוצאות החיזוק הגבוהות, גיבשה המדינה תכנית במסגרתה מקבלים הדיירים זכויות לתוספות בניה והטבות מס.

בשנת 2010, אושר תיקון 2 לתמ"א 38 (תמ"א 38/2) המאפשר להרוס בניין ישן העומד בתנאי התמ"א הרגילה ולבנות במקומו בניין חדש. פרויקט הבנייה במסגרת תמ"א 38/2 מבוצע לרוב על ידי יזם איתו מתקשרים הדיירים. היזם אחראי לבניית הבניין החדש, ולמסירת הדירות החדשות לדיירים, בתמורה מקבל היזם את הדירות שנוספו לבניין.

ההצעה שלנו 

בפרויקטים של פינוי בינוי זוכים הדיירים לדירה חדשה, עם מעלית וחניה, בבניין שנבנה בסטנדרט מודרני על-פי תקנים הנדסיים מחמירים כנגד רעידות אדמה ומתקפות טילים. כמו כן, נהנים מדיור חלופי לתקופת הפינוי ומעלייה משמעותית בשווי הנכס שלהם, ללא כל עלות מצדם.

דיור חלופי בתקופת הבנייה

דמי שכירות לדיור חלופי בתקופת הפינוי
זכאות לתשלום הוצאות מעבר- הובלת תכולת הדירה לדיור החלופי ובחזרה לדירה החדשה בגמר הפרויקט.

בעלי הדירות מתנהלים מול גוף אחד

בניין יוקרתי ומעוצב ע"י אדריכל מהשורה הראשונה בארץ
ליווי משפטי מהמכירה ועד רישום בית משותף
שירות אישי מתחילת העסקה ועד מסירת הדירה
מפרט טכני מודרני וגבוה, הזהה למפרט הדירות שיוצע על ידי חברתנו בדירות חדשות
הכל תחת קורת גג אחת - אצלנו היזם הוא גם הקבלן.

דירה חדשה בבנין חדש

דירה חדשה
מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)
מרפסת שמש
בניין חדש הכולל שטחי שירות נרחבים
חניה צמודה רשומה בטאבו
מעלית מודרנית
פיתוח סביבתי עשיר
כל דייר יעלה בקומה אחת בבניין החדש מהקומה בדירה הקיימת

 

 

הדיירים זוכים לשיפור באיכות החיים, ללא עלות מימון הפרויקט

שכר טרחה: אנו נושאים בכל עלויות שכר הטרחה לאדריכל, וכן לעורך הדין ולמפקח שימונה מטעם הדיירים, על פי הסכמים שייחתמו עימם בתאום אתנו ובתקציב שיסוכם מראש.

מיסים: אנו נישא בכל התשלומים הבאים: אגרות בניה, היטל השבחה (כפוף לניצול כל פטור/הקלה, מע"מ שירותי בניה ומס רכישה. לעניין מס שבח מובהר, כי כל אחד מהדיירים ינצל את כל פטור/הקלה העומדות לזכותו לפי חוק מיסוי מקרקעין.

ביטוח: כל עבודות הבנייה וסיכוני צד ג' יבוטחו על ידנו

בטחונות להבטחת קבלת הדירות החדשות ותשלום דמי שכירות: חברת אביב תמסור לבעלים ערבויות מלאות מאחד הבנקים הגדולים בישראל להבטחת קבלת הדירות החדשות. הערבויות יהיו בהתאם לערבויות חוק המכר, כמקובל היום בפרויקטים מסוג זה. כמו כן תעמיד אביב ערבויות לצורך הבטחת תשלום שכר הדירה לבעלי הדירות.

 

שלבי הפרוייקט - עד לקבלת המפתח

  • גיבוש הסכמות עם הדיירים.
  • תכנון אדריכלי והצגת תכניות ראשוניות ועיקרי מפרט טכני.
  • חתימת הסכם התקשרות בין היזם לדיירים.
  • הכנת תכניות והגשתן לקבלת היתרי בניה מהרשויות.
  • קבלת היתרים.
  • ביצוע הפרויקט.
  • סיום עבודות הבנייה, קבלת אישור של גורמי רישוי ותקינה.
  • מסירת הדירה החדשה לדיירים

לפרטים נוספים

Aviv Group