אצטדיון לאומי/ רמת גן

התוכנית שהציעה חברת אביב לבנייתו מחדש של האצטדיון והוספת תקרה, היא שהקנתה לה את הזכייה במרכז מבין תשע מתמודדות. לצורך הקמת הפרויקט הוקם באתר מפעל אוטומטי לייצור בטון. השלב הראשון — הוספת 17,000 מקומות ישיבה — הסתיים עם פתיחת משחקי המכביה ביולי 1985. בשלב השני נבנה בית ההתאחדות בין יציעי האצטדיון.

תוכניות דירה

Aviv Group