מוזיאון ארצות המקרא/ ירושלים

המבנה המרשים הוקם בשנת 1993במתחם שבין מוזיאון ישראל לכנסת.
המוזיאון מכיל אולמות מרווחים ומסוגננים המכילים את אוצרות הארכיאולוגיה של ישראל. 
הבניין, המצופה אבן ירושלמית, תוכנן כך שאור טבעי יאיר את אולמות התצוגה אך במידה שלא תפגע במוצגים הרגישים.

תוכניות דירה

Aviv Group