גשר הטיילת/ תל אביב

מערכת גשרים תלת מפלסית מחברת את צפונה של הטיילת של תל אביב עם דרך השירות של בתי המלון. הגשרים בנויים מבטון חשוף, כדי להתמודד עם התנאים הקשים של שפת ימה של תל אביב: הלחות, הרוח וחול הים. 

תוכניות דירה

Aviv Group