אבני דרך


אבני דרך בפעילות העסקית של החברה

 • 1963 - הקמת החברה ע"י משה אביב ז"ל
 • 1993 - רכישת השליטה בחברת אוסיף.
 • 1995 - כניסה לשוק הנדל"ן המניב באנגליה.
 • 1998 - רכישת גרעין השליטה בעוגן נדל"ן.
 • 1999 - מכירת מחצית מההחזקות בעוגן נדל"ן לחברת אלוני חץ.
 • 2002 - 2000 - מימוש נכסים באנגליה.
 • 2002 - כניסה לתחום התשתיות.
 • 2003 - כניסה לייזום והקמת נדל"ן במזרח אירופה (בולגריה, רומניה).
 • 2006 - מכירת Mall of Sofia.
 • 2007 - רכישת 44% נוספים והשלמת הבעלות ב-88% בחברת עוגן נדל"ן.
 • 2007 - מכירת אוסיף לארקדי גאידמק.
 • 2007 - כניסה לייזום והקמת נדל"ן בסרביה.
 • 2009 - רכישה עם שותפים של החברה הציבורית יולי שוקי הון וכניסה לפעילות בארה"ב.
 • 2010 - רכישת מרכזי קניות בארה"ב באמצעות חברת אביב ארלון.
 • 2014 -  סיום שיווק מגדל רוטשילד 22
 • 2014 - כניסה לתחום נדל"ן מניב במגורים - דירות להשכרה ברמת השרון.
Aviv Group