בית סילבר / רמת גן

17 קומות, 32,000 מ"ר של משרדים ושטחי חניה.

תוכניות דירה

Aviv Group