תחנה מטאורולוגית/ ראשון לציון

חטיבת קרקע בת 180 דונם, בשיתוף עם קנדה ישראל, יורוקום נדל"ן וקרדן נדל"ן.
זכויות בבנייה כ-200.000 מ"ר עיקרי.
תב"ע בהליך: משרדים, מסחר, מלונאות ומוסדות ציבור.

תוכניות דירה

Aviv Group